... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Events | Productions

Vi kan hjelpe deg med beslutningen av når, hvor, hvordan og med hvem ditt firma kan synliggjøre strategi og framtidsplaner ennå tydeligere for ansatte og/eller kunder.
Gi oss noen stikkord, og vi vil kostnadsfritt og uten forpliktelser, kreere et forslag.

De fire årstidene, vinter, våren, sommeren og høsten, inviterer alle til forskjellige utfordringer og muligheter.

Vi har erfaring og kunnskap om det å fortelle den historien som skal fortelles. Og hvorfor har våre historier en lykkelig slutt? Forklaringen er vårt mangeårige virke, med evaluering av egne, og andres, produksjoner. Men også våre artisters og samarbeidspartneres egne erfaringer, samt mangeårig bevislig kreativ vitalitet og evne til videreføring.

Vi har iscenesettere, artister, tekstforfattere, regissører, scenografer, dekoratører, multimedia eksperter, serveringspersonale og kokker, som alle er vel kvalifiserte i produksjon av evenementer og selskapeligheter. Vi gjennomfører om ønskelig det meste av det beste på utenkelige steder, eller vi gjennomfører på et sted som danner en naturlig ramme og inngitt atmosfære.

Når velger vi hva? Det beror på årstid, antall tilstedeværende, alder på de delaktige, kjønnsfordeling, utdannelsesnivå, hensikt og anledning.

Vi har landets mest kravstore kunder og samarbeidspartnere, ref. vår referanseliste, som stiller optimale krav til vårt serviceapparat og bemanning. Det samme kan vi tilby deg.

Toastmaster/ Konferansier

DJ

Band

Partyband