Jan Vincents Johannessen

Multikunstner med sitt daglige virke inntil for kort tid siden på Radiumhospitalet i Oslo. I tillegg til å inneha professorat fra Columbia University i New York, en rekke internasjonale verv og viktige posisjoner, er han en meget anerkjent ord- og billedkunstner. Han stimulerer sine tilhørere til selv å tenke gjennom viktige ting i livet; forelskelse og kjærlighet, barneoppdragelse, arbeid og karriére, og frigjøring fra konvensjoner. Svært underholdende, og kloke innspill til ettertanke!

 

Jan Vincents Johannessen CV

Pressebilder: