... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

trackAttack Records

TrackAttack Records er etablert i opphavsmannen og artistens ånd, og vi ønsker å presentere oss selv som et selskap for fremtiden.

Betydelige og dramatiske endringer har funnet sted med lyd-/billedbærende formater, og måten å realisere samt presentere nye låter, hele albums og videos på, er revolusjonert. Det nye inkluderer selvsagt nedlasting og særlig streaming. Vi ønsker å være et kostnadseffektivt plateselskap med utstrakt kontakt mot klassiske publikasjoner/aviser/radio/TV- samt moderne sosiale medier.

Vi tilstreber samarbeid med seriøse opphavsmenn/kunstnere med egenart, visjoner og gjerne aktualitet, både muntre og mer alvorstyngede seriøse sådanne, og har gjennom vårt mangeårige promoarbeid med og mot de omtalte medier, en formidabel kontaktflate.