... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Recording / Promo

Vi realiserer, gjerne som en del av våre managementavtaler med artister og band, det vi mener fortjener en plass i det digitale streaming/nedlastingsmarkedet. Med vårt plateselskap trackAttack records, via vår samarbeidspartner Phonofiles AS, bygger vi en portefølje med musikk i forskjellige sjangre, og med norske og utenlandske utøvere.

I denne sammenheng benytter vi vårt meget velfungerende apparat for promoteringsarbeid, samt alle mulige sosiale nettverk, som verktøy for bekjentgjørelse og tilgjengeliggjøring.

trackAttack Records er etablert i opphavsmannen og artistens ånd, og vi ønsker å presentere oss selv som et selskap for fremtiden. Betydelige og dramatiske endringer har funnet sted med lyd-/billedbærende formater, og måten å realisere samt presentere nye låter, hele albums og videos på, er som kjent revolusjonert. Dette inkluderer selvsagt fremdeles ned-lasting men særlig streaming fra Spotify eller iTunes etc. Vi ønsker å være et kostnadseffektivt plateselskap med utstrakt oppfølging mot klassiske publikasjoner/aviser/radio/TV- samt tidsriktige sosiale medier. Vi tilstreber samarbeid med seriøse opphavsmenn/kunstnere med egenart, visjoner og gjerne aktualitet, både muntre og mer alvorstyngede seriøse sådanne, og har gjennom vårt mangeårige promo-arbeid med og mot de omtalte medier, opparbeidet en formidabel kontaktflate.