... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Om oss

Viggo Lund Management AS representerer performance acts i forskjellige avtale-/samarbeidsformer, og besørger underholdningsproduksjon generelt. Vi samarbeider med aktører i underholdningsproduksjon i alle formater, med leveranse av underholdning og spesialtilpassede tekniske løsninger, scene, lyd, lys med kvalifisert bemanning.

Vårt firma er i utgangspunktet et managementfirma, og har gjennom årene hjulpet frem et betydelig antall norske artister til betydelig suksess. Vi tilstreber med en managementavtale en langsiktig karriereutvikling for artister og band, og benytter vår erfaring, opparbeidede kontaktflate og nettverk, kreative kontakter og vel prøvede virkemidler i vårt daglige arbeid.

I tillegg mener vi å besitte det som nødvendigvis danner grunnlaget for denne type virksomhet, det noe underkjente begrepet teft. Og vi kan dokumentere resultater, vi har vært til stede for talenter, og vi har bevist at vår metode fungerer som en bærekraftig ledsagelse mot suksess.