... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Morten Krogvold

Norges kanskje mest omtalte fotograf, ikke nødvendigvis pga. bilder av Prinsesse Märtha Louise og Dronning Sonja, men Morten Krogvold fremstår som en fremragende pedagod og kursholder. Ikke bare om foto, men med meget inspirerende og fascinerende innspill om viktigheten av billedbruk og visualitet i dagens bruk av sosiale nettverk, type youtube og facebook, og med en ualminnelig omfattende forståelse av, og kunnskap om, slektskapet mellom kunstneriske uttrykk og den kommersielle verden.