... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Management

Vårt firma forvalter etter avtale rettigheter som opphavsmann til musikkverk (tekstforfatter/ komponist/arrangør) innhar etter Åndsverkloven, direkte eller via et eller flere eksterne musikkforlag.

Avtalen gjelder gjerne innspilte verk og bruk av musikken framført offentlig og/eller mekanisk lisens for musikkverk innspilt på fonogram, digital formidling eller annet multimedieinnhold. Avtalen kan også innbefatte aktivt salg og distribusjon av artistens originale innspillinger, samt innspilling(er) av opphavsmannens melodi/tekst/arrangement med andre artister eller av produsenter i Norge så vel som i andre territorier.

VLM AS besørger evt. anmeldelse av de musikkverk opphavsmann har komponert/forfattet/arrangert til TONO (Norsk Komponistforeningens Internasjonale Musikkbyrå/ NCB (Nordisk Copyright Bureau). VLM AS anmelder også til TONO spesifisert originalkomponert/forfattet/arrangert repertoar framført av artisten i offentlige sammenhenger.