... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Kontakt

Vi ser frem til en henvendelse fra deg, men underholdningsinnslag er ikke alltid som en ordinær handelsvare med helt fastlåste formater og honorarer. Vi tar forskjellige hensyn i vurdering av engasjementene, ikke minst hvor mye som allerede er belagt av tid i spilleplanen i tidsrommet, om det kan tilpasses rent reisemessig etc. Når vi vurderer en henvendelse, trenger vi gjerne litt informasjon for på best vis å avklare din forespørsel, og/eller diskutere den best mulige løsningen.

Fortell oss i hvilket lokale og når (på året/ukedag) evenementet ønskes gjennomført, eller er det kanskje planlagt ute? Fortell oss også om det er et internt evenement og kanskje gratis for publikum, eller har dere til hensikt å selge billetter til de som måtte ønske å oppleve artisten/ene?

På hvilket tidspunkt på kvelden ønsker du at underholdningsinnslaget skal gjennomføres, og skal tilhørerne sitte i “konsertoppsett” av stoler, ved runde eller lange bord eller stå under avviklingen av dette? Er det planlagt andre aktiviteter før/etter det ønskede underholdningsinnslaget, og blir det, under eller i forkant av underholdningen, servering av alkohol i lokalet eller tilstøtende arealer. Dersom arrangementet er internt, vil vi med fordel vite alders- og kjønnssammensetningen (med eller uten respektive etc.) på gjestene?

Dersom arrangementet er offentlig med billettsalg, og er mulig å finne tid og rom for, vurderes gjerne antall musikere og honorarforlangendet, dvs. en rettferdig fordeling av billettinntektene mellom artisten og arrangøren ut fra kapasitet og billettpris samt forhold som reise, hotellbehov etc. Hva er kapasiteten i rommet eller på arenaen dette skal foregå, og hvor mange personer er ut fra erfaring antatt tilstedeværende? Billettprisen kan vi diskutere nærmere når programtilbudet er avklart.

PS! Vi ønsker å komme med egen lyd-/lysproduksjon, men finnes det kanskje tilstrekkelig lyd-/lysproduksjon på stedet? Dersom dette synes gjennomførbart, trenger vi før en ev. avtaleinngåelse en spesifikasjon av lyd-/lysutstyret eller en kontaktperson som kjenner dette.

I motsatt fall må vi besørge leveranse av dette basert på opplysningene over, og jeg trenger å vite litt om rommet/arenaens beskaffenhet og “layout”, samt tilgjengelighet, dvs. parkering av vare/lastebil, hvor langt ustyret må fraktes, om det er trapper eller vareheis og tilgjengelighet til strøm.

Vi sender deg også aldeles uforpliktende nærmere og spesifikk informasjon på det som måtte være interessant i på vår webside. Siden inneholder idèforslag, og hvert underholdningsinnslag må evt. avklares endelig før avtale kan etableres. Noen av navnene vil kanskje også være sjangermessig uaktuelle, men er navn vi gjør denne type avtaler på vegne av.

Vi representerer også aktører som ikke figurerer på denne websiden, men noen ønsker ikke annet enn et mindretall av engasjementer gjennom året, dermed ønsker vi ikke å synliggjøre noe som vanskelig kan realiseres.

Viggo Lund Management
Drammensveien 104 K, 0273
Telefon 22 333 222
mail@viggolund.no

 

Viggo Lund (Manager)
Telefon 906 10 200
viggo@viggolund.no

Kathrine Schwensen (P.A./Økonomi)
Telefon 402 80 029
kathrine@viggolund.no

Error: Contact form not found.