... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Knut Frostad

Hva betyr det egentlig å være i samme båt med andre mennesker? Hvorfor fungerer de fleste mennesker godt sammen når de må? Knut Frostad har deltatt fire ganger i verdens tøffeste havseilas, Whitbread og Volvo Ocean Race, som skipper, vaktkaptein og mannskap. Han deler av sine egne erfaringer og observasjoner av hva som egentlig er avgjørende for å lykkes med andre mennesker i en jobbsituasjon men også i livet forøvrig. Frostad har vært en del av Human Element Norway AS som jobber med effektivisering av grupper og ledertrening i næringslivet, og er en ettertraktet foredragsholder i Europa. Siden 2008 har han hatt stillingen som CEO for Volvo Ocean Race SLU og leder eventet fra Spania.

Foredraget omhandler:

• Konsekvenser av å jobbe i team i forhold til å jobbe alene.
• Mål som motivasjonsfaktor.
• Motivasjon – hva er motivasjon, hvordan virker det og hvordan kan du bli mer bevisst din egen og andres motivasjon?
• Hvordan påvirke dine medarbeideres motivasjon?
• Ydmykhet og humor som våpen!
• Teambuilding som virker.
• Hvordan multinasjonale team kan være en styrke.
• Risikostyring

Pressebilder: