... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Jan Blichfeldt

Jan Blichfeldt er siv. øk. med en MBA in International Management. Han har lang erfaring fra reklame og som foreleser, og mange norske studenter vil huske hans navn og undervisningsform. Han er kåret til Årets Foredragsholder av ANFO, og beste foreleser ved flere utdanningsinstitusjoner. Blichfeldt har også vunnet Grand Prix i STELLA – konkurransen for effektiv reklame, og ikke minst skrevet hele tre bøker om merkevarebygging.

Her er et autentisk kundeutsagn etter en strategisesjon med hele organisasjonen. Adm. dir i selskapet skrev følgende:

Det du formidlet har svært høy kvalitet og relevans for oss. Du – trollbandt både akademikeren, den praktiske ingeniøren samt medarbeideren som synes at markedsføring som fag er noe ullent noe. Med en fantastisk formidlingsevne – og engasjement – flyttet du momentet for merkevarekunnskap opp mange knepp.

Jan Blichfeldt holder følgende foredrag:

”Alt du trenger å vite om merkvarebygging” – Du er en merkevare når renommëet ditt er stort nok til at du kan leve av det. Mao: Når ditt gode rykte gir større inntekter enn utgifter.

”Hvorfor ligger ingen med meg?” – Om eldre som den neglisjerte målgruppe i samfunnet og reklamen.

”Kommersiell ytringsfrihet – trenger vi det” – Om de sterke begrensninger vi aksepterer på kommersielle ytringer – mens sterkt voldelige og sexistige musikkvideoer er lovlige – fordi det anses er «kunst» og ikke «reklame».

”Trender” – Hva er de største endringene i den norske befolkning de siste 10 år – og hva betyr det for deg/dere?