... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Gry Stålsett

Gry Stålsett er spesialpsykolog, klinisk og forsker med dr. grad i psykologi, og ansatt på Modum Bad. Hun er en erfaren foredragsholder i eget fagområde, også utenfor Norge, og besitter både utstrakt kunnskap om organisasjonsutvikling, lederskap og relasjoner, samt ekspertise forbundet med høyst private anliggender som ensomhet og livskvalitet generelt. Kombinasjonen gjør henne aktuell som inspirerende i det å synliggjøre fokus på et slags ”Følelsenes ABC” , en klartenkt og profesjonell veileder mot følelsen av uavhengighet og tilfredshet.

 

EKKO radio torsdag 21. februar 2013

Reporter Sjur Sætre intervjuer Gry Stålsett.

CDigasDigaPostAudioFraDigas

Pressebilder: