... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Janove Ottesen for DNB Næringsmegling AS