... kreerer og leverer innhold til events, festivaler, konserter, klubber, hotell og media

Arthur Arntzen

Journalist, forfatter, humorist og selvutnevnt «flirosof», Arthur Arntzen, er kanskje aller mest kjent som sceneskikkelsen «Oluf i Rallkattlia»- som Arntzen har gitt liv til i mer enn 35 år. Han har skrevet 18 bøker og to teaterstykker, det meste med humor som gjennomgangstema, men alltid med en alvorlig undertone. Han er i tillegg en flittig benyttet kåsør og foredragsholder. I denne rollen søker han å belyse humoren og latterens betydning i hverdagen, i helsesammenheng, på arbeidsplassen, i lederskap og som kommunikasjonsmiddel mennesker imellom.

Pressebilder