Kontakt | 906 10 200 | mail@viggolund.no

Tore Skoglund

Galgenhumor, en hjelp til bedre mental helse

Project Description

Tore Skoglund er også en populær foredragsholder, med (galgen)humor som eget og andres verktøy i egenterapi og bevaring av mental helse. Her er tristesse og munterhet i herlig blanding, bygget på innsamlet stoff, intervjuer og ikke minst som et resultat av samvær med et betydelig antall morsomme gjester i TV-programmene med rekordhøye seertall fra ”Rorbua” I Tromsø.

Back to Top
UA-101742955-1