Kontakt | 906 10 200 | mail@viggolund.no

MANAGEMENT

Artist | Band | Billedkunst

Project Description

Vårt firma er i utgangspunktet et managementfirma, og har gjennom årene hjulpet frem et betydelig antall norske artister til betydelig suksess. Vi tilstreber med en managementavtale en langsiktig karriereutvikling for artister og band, og benytter vår erfaring, opparbeidede kontaktflate og nettverk, kreative kontakter og vel prøvede virkemidler i vårt daglige arbeid.

I tillegg mener vi å besitte det som nødvendigvis danner grunnlaget for denne type virksomhet, det noe underkjente begrepet teft. Og vi kan dokumentere resultater, vi har vært til stede for talenter, og vi har bevist at vår metode fungerer som en bærekraftig ledsagelse mot suksess.

Back to Top
UA-101742955-1